Skip to main content

Guider för Frånlufts-värmepumpar

Ge värmepumpen lite kärlek! Här hittar du instruktionsfilmer på hur du själv tar hand om din IVT Värmepump.

BergvärmepumparFrånluftspumparLuft/luftvärmepumparLuft/vattenvärmepumpar

Alla Modeller

IVT Vent 402

Rengöring av luftfilter

Instruktion på hur du tar bort filterlucka samt rengör filter. Detta bör göras regelbundet, gärna var annan månad.

Menyinställningar

Navigation i värmepumpens meny samt hur du ändrar inställningar.

Kontroll av spillvattenkopp och dränering

Glöm inte göra rent dränering och spillvattenkoppen i värmepumpen. Det kan samlas damm m.m. som orsakar stopp.

Överhettningsskydd återställning

Om du plötsligt får problem med varmvatten kan överhettningsskyddet ha löst ut. Återställ detta, om problemet återkommer – kontakta service.

Kontroll av tryck

Håll koll på trycket i värmepumpen, kontrollera minst en gång/ år. Fyll på när du luftar radiatorer. Återkommande tryckfall kan vara läckage i värmekrets eller att exp.kärlet är trasigt.

Uppkoppling för att använda IVT Anywhere

Hur du kopplar upp din värmepump via nätverkskabel för att styra den via din telefon.

Partikelfilter rengöring

Hur du gör rent ditt filter som sitter på returen från värmesystemet. Bör göras rengöras 1 gång/ år.

IVT Vent 302

Rengöring av luftfilter

Hur du tar bort filterlucka samt rengör filtret. Detta bör göras regelbundet, gärna varannan månad.

Display

Bekanta dig med värmepumpens display och knappar.

Justering av rumstemperatur och varmvatten

Hur du justerar värme och varmvatten.

Driftsymboler

Förklaring av alla symboler som syns i displayen.

Kontroll av spillvattenkopp och dränering

Glöm inte göra rent dränering och spillvattenkoppen i värmepumpen. Det kan samlas damm m.m. som orsakar stopp.

Kontroll av tryck

Håll koll på trycket i värmepumpen, kontrollera minst en gång/ år. Fyll på när du luftar radiatorer. Återkommande tryckfall kan vara läckage i värmekrets eller att exp.kärlet är trasigt

Överhettningsskydd återställning

Om du plötsligt får problem med varmvatten kan överhettningsskyddet ha löst ut. Återställ detta, om problemet återkommer – kontakta service.

Partikelfilter rengöring

Hur du gör rent ditt filter som sitter på returen från värmesystemet. Bör göras rengöras 1 gång/ år.

IVT Vent 202

Rengöring av luftfilter

Hur du tar bort filterlucka samt rengör filtret. Detta bör göras regelbundet, gärna varannan månad.

Inställningar

Hur du justerar rumstemperatur samt aktiverar extra varmvatten.

Kontroll av spillvattenkopp och dränering

Glöm inte göra rent dränering och spillvattenkoppen i värmepumpen. Det kan samlas damm m.m. som orsakar stopp.

Kontroll av tryck

Håll koll på trycket i värmepumpen, kontrollera minst en gång/ år. Fyll på när du luftar radiatorer. Återkommande tryckfall kan vara läckage i värmekrets eller att exp.kärlet är trasigt

Driftsymboler

Förklaring av alla symboler som syns i displayen.

Partikelfilter rengöring

Hur du gör rent ditt filter som sitter på returen från värmesystemet. Bör göras rengöras 1 gång/ år.

IVT 690

Bryta ström & ta bort frontplåt

Innan du gör något inuti värmepumpen behöver strömmen brytas. Så här tar du bort frontplåten.

Rengöring av luftfilter

Hur du tar bort filterlucka samt rengör filtret. Detta bör göras regelbundet, gärna varannan månad.

Inställningar & driftsymboler

Så här justerar du rumstemperatur och aktiverar extra varmvatten. Förklaring av driftsymboler.

Kontroll av spillvattenkopp och dränering

Glöm inte göra rent dränering och spillvattenkoppen i värmepumpen. Det kan samlas damm m.m. som orsakar stopp.

Överhettningsskydd återställning

Om du plötsligt får problem med varmvatten kan överhettningsskyddet ha löst ut. Återställ detta, om problemet återkommer – kontakta service.

Kontroll av tryck & luftning av tank

Håll koll på trycket i värmepumpen, kontrollera minst en gång/ år. Fyll på när du luftar radiatorer. Återkommande tryckfall kan vara läckage i värmekrets eller att exp.kärlet är trasigt. Lufta även tanken i värmepumpen.

Ställa om till manuell drift

Om displayen blir svart eller liknande kan värmepumpen ställas på manuell drift tills dess att tekniker anländer.

IVT 490

Bryta ström & ta bort frontplåt

Innan du gör något inuti värmepumpen behöver strömmen brytas. Så här tar du bort frontplåten.

Rengöring av luftfilter

Hur du tar bort filterlucka samt rengör filtret. Detta bör göras regelbundet, gärna varannan månad.

Inställningar & driftsymboler

Så här justerar du rumstemperatur och aktiverar extra varmvatten. Förklaring av driftsymboler.

Kontroll av spillvattenkopp och dränering

Glöm inte göra rent dränering och spillvattenkoppen i värmepumpen. Det kan samlas damm m.m. som orsakar stopp.

Överhettningsskydd återställning

Om du plötsligt får problem med varmvatten kan överhettningsskyddet ha löst ut. Återställ detta, om problemet återkommer – kontakta service.

Kontroll av tryck & luftning av tank

Håll koll på trycket i värmepumpen, kontrollera minst en gång/ år. Fyll på när du luftar radiatorer. Återkommande tryckfall kan vara läckage i värmekrets eller att exp.kärlet är trasigt. Lufta även tanken i värmepumpen.

Ställa om till manuell drift

Om displayen blir svart eller liknande kan värmepumpen ställas på manuell drift tills dess att tekniker anländer.

IVT 840/860

Rengöring av luftfilter

Så här tar du bort filterluckan och gör rent filtret. Helst ska det göras rent varannan månad.

Inställningar

Hur du ändrar rumstemperatur och aktiverar extra varmvatten.

Kontroll av avlopp & spillvattenslang

Detta bör göras med jämna mellanrum för att undvika stopp.

Återställning överhettningsskydd

Om  du plötsligt får problem med värme och varmvatten så kan överhettningsskyddet ha löst ut. Om problemet återkommer, kontakta service.

Kontroll av tryck

Håll koll på trycket i värmepumpen, kontrollera minst en gång/ år. Fyll på när du luftar radiatorer. Återkommande tryckfall kan vara läckage i värmekrets eller att exp.kärlet är trasigt

Kontakta oss

När vi fått dina kontaktuppgifter så kommer en utav våra värmepumpsexperter att kontakta dig så snart dem kan. Du binder inte upp dig till något genom att fylla i detta formulär.

Ring Andrea!

Alla vardagar 07-16.

08-558 07 580