Skip to main content

Service av IVT värmepumpar

Vi rekommenderar att service görs med jämna mellanrum men gärna varje år för att få full kontroll på värmesystemet, exempelvis behöver silar göras rent någon gång per år. Ett bra underhåll är avgörande för att din värmepump ska hålla så länge som möjligt. Täta serviceintervaller ger även bättre spridning på eventuella reparationskostnader. Kom ihåg att serva värmepumpen under sommarhalvåret då vi ofta har ont om tider under vår högsäsong.

För dig som har en ny värmepump som producerar värme och varmvatten finns det en 24-timmars värmegaranti under perioden 1 november till 31 mars. Detta innebär att vi hjälper er att får varmt igen om ett driftstopp orsakat fel på värmepumpen. Värmegarantin gäller alla IVTs värmepumpar under garantitiden (6 år) förutsatt att serviceintervallen har följts.

Glöm inte! Om ni vill behålla er garanti på värmepumpen krävs det att ni gör en service år 3 samt år 5 efter installation (för luft/luftvärmepumpar krävs endast en service år 3).

InstallationReparation

Kontakta oss

När vi fått dina kontaktuppgifter så kommer en utav våra värmepumpsexperter att kontakta dig så snart dem kan. Du binder inte upp dig till något genom att fylla i detta formulär.

Ring Andrea!

Alla vardagar 07-16.

08-558 07 580